Договір публічної оферти про надання послуг

Час останньої зміни: 19.10.2021

Система подяк «Дяка» (надалі «Виконавець»), в особі фізичної особи-підприємця Драгана Володимира Васильовича, який діє на підставі запису в ЄДР від 13 серпня 2017 р., реєстраційний номер 1003017177, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу, пропонує фізичним особам (надалі – «Користувачам») отримати послуги (надалі «Послуга»), передбачені цим Договором.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усній угоді" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення зі сторони Адресанта входу до Сайту чи сплати Послуги, зі сторони Замовника.

1. Терміни та визначення

Послуга - впровадження та налагодження програмного комплексу Системи з метою отримання медійного сповіщення Адресантом й підготовки його до відображення.

Адресант - фізична особа, котрій спрямована Послуга.

Замовник - фізична особа, котра сплачує за Послугу.

Користувач - Замовник та/чи Адресант.

Cайт – веб-сторінка, за адресою diaka.ua, яка є основним інструментом адміністрування та джерелом інформування Користувача.

Система - увесь програмно-апаратний комплекс, включаючи Сайт та усі піддомени домену diaka.ua, що забезпечує надання Послуги.

Вартість послуги - Сума, котру встановлює Замовник при сплаті за Послугу.

Амортизація - Сума, котру встановлює Виконавець, задля амортизації супутніх витрат (сплати всіляких комісій, податків, послуг зовнішніх сервісів).

Повна вартість послуги - Сума, котра може формуватися сумою Вартості послуги та Амортизації.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Для Виконавця:

2.1.1. Зобов'язаний надати захищений веб-інтерфейс для Користувача, котрий дозволить Замовнику сплатити за Послугу, а Адресанту отримати її.

2.1.2. Право на перерви, які необхідні для технічного обслуговування Системи.

2.1.3. Право на власний розсуд, встановлювати суму Амортизації.

2.2. Обов'язки Замовника:

2.2.1. При створенні медійного повідомлення слідкувати за його відповідністю Законодавству України та морально-етичним нормам.

2.2.2. Право, на власний розсуд, встановлювати ціну за Послугу та сплачувати її.

2.2.3. Сплачувати кошти тільки на благодійні цілі, забороняться сплачувати кошти за товари, послуги, тощо.

2.2.4. В разі, якщо Адресант отримує не благодійні кошти, а кошти за товари, послуги, тощо - повідомляти Виконавця.

2.3. Обов'язки Адресанта:

2.3.1. Слідкувати за медійними повідомленнями на відповідність Законодавству України, їх морально-етичних норм й у разі порушення цих норм блокувати його відображення за допомогою програмного комплексу Сайту.

2.3.2. Отримувати тільки благодійні кошти. Забороняєтся використовувати «Систему» для отримання коштів за товари, послуги, тощо.

3. Виплати

3.1. Виведення відбувається за запитом, який ініціює «Адресант» на карту яку було додано в розділ Фінанси на «Сайті»

3.2 Номер картки зберігається в закодованому двохстороннім алгоритмом вигляді, зі спареним ключем, де кожна частина ключа зберігається в різних місцях.

3.3 Кошти кожної виплата перевіряється системою та/або адміністрацією на законість походження та чи відповідають вони умовам цього договору.

3.4 В разі підтвердження незаконного походженню коштів, чи якщо їх походження суперечить умовам цього договору - всі кошти повертаються платникам.

3.5 Час зарахування виплати на карту може становити 3-и банківські дні.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

5. Порядок врегулювання суперечок

5.1. Всі суперечки, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів.

5.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Користувач залишає за собою право на пред’явлення претензій, з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.

5.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

6. Заключні положення

6.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Користувач.

6.2. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

6.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця, при цьому Виконавець зобов'язується сповістити Користувачів за допомогою внутрішніх сповіщень Сайту.

6.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Користувачів, включаючи Адресантів, котрі увійшли до Сайту до моменту внесення та набрання чинності цих змін.